Zespół Interdyscyplinarny


Znowelizowana w czerwcu 2010 r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na samorządy gminne obowiązek opracowania i realizacji stosownych programów. Uchwalony przez Radę Gminy Kleszczów 'Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Kleszczów na lata 2016-2022"  szczegółowo definiuje rodzaje przemocy w rodzinie i opisuje cele programu oraz sposoby jego realizacji. Oprócz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji programu zostały włączone: Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, placówki oświatowe, a także generalnie cała społeczność gminy Kleszczów. Program jest finansowany z budżetu gminy, ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną.

Do skutecznej realizacji programu przeciwdziałania przemocy domowej został powołany zespół interdyscyplinarny, złożony z przedstawicieli wspomnianych podmiotów. W jego skład wchodzą:

- Anna Domańska - kierownik GOPS w Kleszczowie;

- Agnieszka Warcholińska - kurator dla dorosłych;

- Anita Tuliszka  - kurator specjalista rodzinny;

- Piotr Kostrzewa - Posterunek Policji w Kleszczowie;

- Damiana Płomińska - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Kleszczowie;

- Katarzyna Bębnowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Łękińsku;

- Beata Wysmułek - pedagog szkolny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie;

- Emilia Jarząbek - nauczyciel Publicznego Przedszkola Samorządowego w Kleszczowie;

- Iwona Frankowska - nauczyciel Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach;

- Magdalena Fryś - nauczyciel Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku;

- Wioletta Wojewoda - pielęgniarka Kleszczowskiej Przychodni "Salus"  w Kleszczowie;

- Maria Bujacz - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 

Przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego jest Halina Wiśniewska, jej zastępczynią  jest Anna Domańska, a sekretarzem - Damiana Płomińska.

 

Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

- pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy w przezwyciężaniu problemów,

- monitorowanie sytuacji osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej,

- obserwacja sytuacji dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym,

- nadzorowanie sytuacji domowej osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy domowej,

- praca interdyscyplinarna z rodziną w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej związanej z problemem przemocy domowej,

- efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie sytuacji kryzysowej, związanej z przemocą domową,

- współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy domowej,

- inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu.

 

Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- opracowanie procedur postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy w rodzinie,

- udzielanie wstępnej pomocy, wskazanie możliwości uzyskania pomocy interdyscyplinarnej dla wszystkich członków rodziny,

- wyjaśnienie procedur "Niebieskiej karty", socjoterapii, terapii sprawców, terapii osób doświadczających przemocy itp.,

- kierowanie do specjalistycznych placówek i programów,

- opracowanie wspólnie z rodziną strategii wychodzenia z kryzysu, służenie radą i pomocą,

- aktywne poszukiwanie wsparcia rodzin zaprzyjaźnionych w społeczności lokalnej,

- opracowywanie wniosków do gminnych programów profilaktycznych,

- udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będącym świadkami przemocy w rodzinie,

- udzielanie pomocy, w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego osobom i rodzinom, które mają trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych,

- podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomianie procedur mających na celu jej powstrzymanie,

- podejmowanie działań profilaktycznych poprzez edukację społeczną i edukację rodzin,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

PSYCHOLOG    

Wiejski Ośrodek Kultury w Łękińsku ul. Szkolna 2

Dyżury psychologa odbywają się w następujących terminach:

 • wtorek w godz. 17.00-21.00,
 • czwartek w godz.17.00-21.00,
 • sobota w godz. 9.00-21.00.

Osobą prowadzącą spotkania jest psycholog Pani Monika Siemiątkowska.

Umówienie wizyty pod numerem telefonu 725 863 338.

 

PSYCHIATRA

Mieszkańcy Gminy Kleszczów mogą skorzystać z porad w Gabinetach Specjalistycznych lekarzy psychiatrów w Bełchatowie i Radomsku:

 • Wioleta Komar ul. L. i M. Kaczyńskich 15 (dawna ul. 19-Stycznia), 97-400 Bełchatów
 • Jerzy W. Olszewski ul. Edwardów 2A, 97-400 Bełchatów
 • Marta Lipin ul. Fabianiego 7, 97-500 Radomsko

Dzień wyznaczony na porady to każdy czwartek, rejestrować można się na godz. 13.00 lub 16.00.

Rejestracja jest prowadzona pod nr telefonu 725-863-338.

 

SPOTKANIA ROZWOJOWE DLA DOROSŁYCH

Wiejski Ośrodek Kultury w Łękińsku ul. Szkolna 2

Program dla osób doświadczających trudności życiowych.

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 - 19.00.

Spotkania prowadzi Pani Katarzyna Walioszczyk- Urbaniak- Profesjonalny Coach, Terapeuta, Rekomendowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Pedagog specjalny.

Spotkania należy umawiać telefonicznie pod numerem telefonu 693 169 828.

 

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

Wiejski Ośrodek Kultury w Łękińsku ul. Szkolna 2

Poradnia czynna w każdy czwartek od godziny 12.00 do 17.00.

Celem działania Poradni jest:

 • Budowanie relacji: rodzinnych, w miejscu pracy, w szkole;
 • Wsparcie w sytuacjach kryzysowych oraz życia z osobą uzależnioną;
 • Udzielanie porad dotyczących wychowania dzieci;
 • Pomoc w radzeniu sobie ze stresem, samotnością, zmartwieniami, chorobą;
 • Pomoc w pokonywaniu trudności wychowawczych, edukacyjnych i językowych u dzieci.

Spotkania prowadzi Pani Eurelia Prus.

Spotkania należy umawiać telefonicznie pod numerem telefonu 693 253 201.

 

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH UZALEŻNIENIAMI W GMINIE KLESZCZÓW

Wiejski Ośrodek Kultury w Łękińsku ul. Szkolna 2

Spotkania odbywają się w każdą środę w godzinach 15.00 - 20.00.

Osobą prowadzącą spotkania jest Pan Andrzej Łyczkowski.

Spotkania należy umawiać telefonicznie pod numerem telefonu 507 411 208.

 

POMOC DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ I ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KRYZYSOWEJ SYTUACJI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje, że osoby dotknięte przemocą oraz osoby znajdujące się w szeroko rozumianym kryzysie, mogą uzyskać wsparcie:

 1. Specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej (certyfikowany instruktor terapii uzależnień) - dyżury odbywają się w siedzibie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie przy ul. Czapliniecka 66 w pokoju nr 10, codziennie w dni robocze w godzinach 8:00-15:00, tel 44 715 22 63.

 

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 

http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=201

REJESTRY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351

Uchwała Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Kleszczów na lata 2023- 2028

14‑02‑2023 12:45:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WZÓR POZWU O SEPARACJĘ

13‑11‑2013 11:07:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WZÓR POZWU O ZNIESIENIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ POMIĘDZY MAŁŻONKAMI

13‑11‑2013 11:05:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WZÓR POZWU O PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY- ALIMENTY

13‑11‑2013 11:03:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WZÓR ZAWIADOMIENIA O PRZESTEPSTWIE ZNĘCANIA SIĘ NAD RODZINĄ

13‑11‑2013 10:59:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
171KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
168KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  28‑02‑2012 09:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Kokosińska tel.:044 731-31-27 , w dniu:  28‑02‑2012 09:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2023 10:47:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie