Zespół Interdyscyplinarny


 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kleszczowie

zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

 

Mój czas z rodziną

 

Konkurs fotograficzny skierowany jest dla dzieci z placówek oświatowych z terenu gminy Kleszczów i ich rodzin.

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie www.gops.bip.kleszczow.pl w zakładce Zespół Interdyscyplinarny oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kleszczów.

 

Na prace czekamy do dnia 17 listopada 2022r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kleszczowie zaprasza dzieci i ich rodziny do udziału w konkursie fotograficznym pt. ,,Mój czas z rodziną”.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii na powyższy temat. Zdjęcie ma być wydrukowane lub wywołane w formacie A4

Celem konkursu jest przedstawienie rodziny jako jednej z najwyższych wartości, doskonalenie umiejętności wyrażania i okazywania swojego przywiązania oraz miłości do rodziny oraz wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych.

Adresatem konkursu są dzieci z placówek oświatowych z terenu Gminy Kleszczów i ich rodzice.

Pracę wraz z metryczką należy złożyć do dnia 17.11.2022r. do godziny 15.00 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie pod adresem: Kleszczowie https://www.gops.bip.kleszczow.pl/ w zakładce Zespół Interdyscyplinarny dnia 23 listopada 2022 roku do godziny 15.00.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
210KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
393KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

WZÓR POZWU O SEPARACJĘ

13‑11‑2013 11:07:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WZÓR POZWU O ZNIESIENIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ POMIĘDZY MAŁŻONKAMI

13‑11‑2013 11:05:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WZÓR POZWU O PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY- ALIMENTY

13‑11‑2013 11:03:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WZÓR ZAWIADOMIENIA O PRZESTEPSTWIE ZNĘCANIA SIĘ NAD RODZINĄ

13‑11‑2013 10:59:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA RADY GMINY KLESZCZÓW Z DNIA 21 CZERWCA 2011r. W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW JEGO FUNKCJONOWANIA

13‑07‑2017 11:28:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.