Karta Dużej Rodziny


 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Każda rodzina z co najmniej trójką dzieci, bez względu na osiągany dochód zamieszkująca na terenie gminy Kleszczów może złożyć wniosek o wydanie karty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień  zarówno  w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty daje dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U. z 2023 roku, poz. 2424 ze zm.)

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Warunki te należy spełniać w chwili składania wniosku.

Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica. 

Kartę Dużej Rodziny otrzymują:

 • rodzice – bezterminowo,

 • rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci - bezterminowo

 • dzieci małoletnie – do ukończenia 18 lat,

 • dzieci pełnoletnie – do czasu ukończenia szkoły lub studiów nie dłużej niż do ukończenia 25 lat,

 • dzieci z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym lub znacznym – na czas orzeczenia.

Dokumenty wymagane do otrzymania Karty Dużej Rodziny:

 • wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały) potwierdzającymi prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia –  orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Od 9 czerwca 2021 roku Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

Od 9 czerwca Karta Dużej Rodziny jest dostępna w praktycznej aplikacji mObywatel. Każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny - niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tylko tradycyjnej, elektronicznej czy obu – będzie mógł z niej korzystać dzięki praktycznej aplikacji mObywatel.

Czym jest mObywatel?

To cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji:

 • bezpiecznie pobierasz i okazujesz swoje dane,

 • realizujesz eRecepty bez podawania numeru PESEL,

 • przechowujesz potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19,

 • potwierdzasz nabyte uprawnienia kierowcy,

 • sprawdzasz swoje punkty karne,

 • okazujesz i sprawdzasz dane swojego samochodu,

 • korzystasz z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.

 

Aplikacja mObywatel umożliwi pobranie Karty Dużej Rodziny w wersji elektronicznej każdej uprawnionej osobie mającej PESEL i dowód osobisty, a w przypadku dzieci - mLegitymację. Osoby, które nie będą miały dostępu do mObywatel, będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.
 

W aplikacji mObywatel znajdzie się także link do strony https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr na której znajdzie się mapa z partnerami KDR oraz z informacjami o zniżkach.

 

DUPLIKAT KARTY DUŻEJ RODZINY 

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby, której karta uległa zniszczeniu/została skradziona/zgubiona.

Od 1 marca 2024 roku opłata za wydanie Duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 15,00 zł. natomiast wysokość opłaty za domówienie drugiej formy Karty wynosi 10,00 zł (jeżeli osoba posiada już kartę w formie elektronicznej).

Wpłaty można dokonać przelewem na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów na numer 21 8978 0008 0005 8737 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Kleszczowie. W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

UDOGODNIENIA ZWIĄZANE Z  KDR DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KLESZCZÓW

W związku z realizacją programu pomocy rodzinom wielodzietnym mieszkającym na terenie Gminy Kleszczów, członkowie rodzin wielodzietnych, posiadający Kartę Dużej Rodziny będą mogli korzystać z kilku ulg i udogodnień wprowadzonych Uchwałą Nr LIII/504/2014 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24.10.2014 roku.

Każda osoba, mieszkająca na terenie gminy Kleszczów, która wyrobi sobie taką Kartę, może za jej okazaniem korzystać z ulg i udogodnień, oferowanych przez Partnerów, którzy przystąpili do Programu ” Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny’’

Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie – oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

 

Partnerzy programu Karta Dużej Rodziny na terenie Gminy Kleszczów

Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów – oferuje zniżki w wysokości 50% na wszystkie płatne propozycje Gminnego Ośrodka Kultury;

Sklep ABC Gospodarstwa Domowego ul. Główna 86, 97-410 Kleszczów – oferuje rabat w wysokości 5% na cały asortyment;

Firma Ogrodev Pan Rafał Nowak Wolica 202, 97-410 Kleszczów – oferuje rabat w wysokości 10% na naukę jazdy konnej w stadninie koni Wielki Ptak w miejscowości Wolica 202;

Super Szkoła ul. Różana 8, 97-410 Kleszczów – oferuje rabat w wysokości 15% na korepetycje ze wszystkich przedmiotów w przypadku uczęszczania minimum 3 dzieci z jednej rodziny lub rabat w wysokości 20% w przypadku uczęszczania więcej niż 3 dzieci z jednej rodziny;

Studio fotograficzne ,,Wiktoria’’ ul. Główna 84, 97-410 Kleszczów – oferuje rabat w wysokości 15% na usługi fotograficzne oraz cały asortyment.

- Solpark Kleszczów ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów  oferuje rabat w wysokości - 20% na kręgielnię, - 10 % w pizzerii, - 20 % na seans w grocie solnej.

- GRABEN Michał Koch  Żłobnica, ul. Milenijna 1A, 97-410 Kleszczów oferuje rabat w wysokości - 20 % na usługę ozonowania samochodu, - 10 % na wymianę opon, - 10 % na serwis klimatyzacji R134a, - 5 % na serwis klimatyzacji R1234yf - 5 % na naprawę pojazdu.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

03‑08‑2017 14:20:28
Dokumenty:
Plik pdf WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY (2).pdf
11‑06‑2021 13:35:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH (2).pdf
11‑06‑2021 13:36:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
88KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ.pdf
12‑03‑2019 11:39:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
646KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ_1163408.pdf
18‑10‑2023 13:17:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
477KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OŚWIADCZENIE O POZOSTAWIENIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB DOTYCHCZASOWYM RODZINNYM DOMU DZIECKA.pdf
12‑03‑2019 11:39:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
451KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf KLAUZULA.pdf
28‑08‑2023 10:20:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
191KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W FORMIE ZNIŻEK/DOPŁAT NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH I POMOCY EDUKACYJNYCH DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY

03‑08‑2017 14:28:45
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o udzielenie pomocy w formie zniżek, dopłat na zakup podręczników szkolnych i pomocy edukacyjnych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny_1138218.pdf
31‑07‑2023 11:34:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie.pdf
05‑08‑2022 10:04:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
05‑08‑2022 10:04:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
219KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

UCHWAŁA NR LIII/504/2014 RADY GMINY KLESZCZÓW Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU W SPRAWIE PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POLEPSZENIA WARUNKÓW ŻYCIOWYCH RODZIN WIELODZIETNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KLESZCZÓW

04‑08‑2017 12:27:26
Dokumenty:
Plik pdf Uchwała o zmianie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczów.pdf
21‑12‑2023 13:57:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
211KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczów.pdf
13‑05‑2022 13:08:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
170KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr LIII_504_2014 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 października 2014 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczów.pdf
04‑08‑2017 12:29:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
947KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
191KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

WOJEWÓDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY

19‑11‑2014 14:48:00

W związku z wejściem w życie nowej UCHWAŁY NR XVI/261/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” zachęcamy do zapoznania się z  najważniejszymi informacjami na temat Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych.

       Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej tj.:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;

 • dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia warunki: jest w wieku do 18. roku życia, jest w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych (dotyczy to również dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej). Karta nie przysługuje dziecku pozostającemu w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującemu własne dziecko;

 • rodzicom zastępczym (osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka), o ile rodzina ta spełnia kryteria rodziny wielodzietnej.

  Podstawowe informacje na temat Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych:

 • Przyznanie i wydanie Karty następuje na wniosek, który wraz z załącznikami można otrzymać w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub pobrać ze strony internetowej (zakładka: Dziecko i Rodzina, podzakładka: Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych).

 • Wnioskodawca składa wniosek osobiście lub przesyła na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub wysyła na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na platformie ePUAP:/RCPSLODZ/skrytka.

 • Karta wydawana jest bezpłatnie.

 • W przypadku rodziców Karta wydawana jest na czas nieokreślony.

 • Przy wydawaniu Karty nie stosuje się kryterium dochodowego.

 • Karty wydawane są w terminie do 15 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

 • Odbioru Kart można dokonać osobiście. Karty mogą być również przesłane na wskazany we wniosku adres.

 

Szczegółowych informacji udziela Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wydział Pomocy i Integracji Społecznej - Pani Izabela Czarnecka-Makyeyeva  nr tel. 42 203-48-67 oraz mailowo karta@rcpslodz.plAdres strony internetowej: https://www.rcpslodz.pl/ w zakładce: DZIECKO I RODZINA -> WOJEWÓDZKA KARTA RODZINY WIELODZIETNEJ 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  19‑11‑2014 14:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Kokosińska tel.:044 731-31-27 , w dniu:  19‑11‑2014 14:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑03‑2024 13:52:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie