Tablica ogłoszeń


PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że w ramach programu „Aktywny samorząd”, którego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, osoby niepełnosprawne mogą uzyskać wsparcie w postaci pokrycia kosztów nauki w szkołach policealnych i wyższych oraz w postaci likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych.

 

Wnioski można składać w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej 66.

 

Terminy składania wniosków dla Modułu I (Obszary A – D):

 • od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

 

Terminy składania wniosków dla Modułu II :

 • od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023

 • od 01 września 2023 r. do dnia 10 października 2023 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024

 

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych: www.pfron.org.pl , www.pcpr.powiat-belchatowski.pl oraz pod numerem telefonu 44 715 22 62 oraz 44 715 22 69.

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Informujemy o rozpoczęciu w 2023 r. prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego (m. in.: psychologicznego, prawnego, pedagogicznego, terapeutycznego, socjalnego) dla mieszkańców województwa łódzkiego.

Osoby zainteresowane poradnictwem prosimy o bezpośredni kontakt z Centrum Służby Rodzinie od drugiej połowy stycznia 2023 r.

Szczegółowe informacje można będzie uzyskać pod nr telefonu 42 682 20 22,  na stronie internetowej projektu:

https://www.csr.org.pl/projekty/csr-podniesienie-potencjalu-centrum-sluzby-rodzinie-jako-organizacji-poradniczej#page

lub pisząc na adres mailowy: szczepanski@csr.org.pl

 

 

WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że rolnicy zamieszkali i prowadzący gospodarstwo rolne na terenie Gminy Kleszczów mogą składać wnioski o pomoc za poniesione szkody w uprawach rolnych zgodnie z uchwałą nr XV/140/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia lokalnego programu pomocy społecznej dla rolników zmienioną uchwałą nr XLVI/576/2022 Rady Gminy Kleszczów z dnia 31 marca 2022r.

Program określa szczegółowe zasady i tryb udzielania w latach 2020 - 2023 pomocy pieniężnej rolnikom, u których w gospodarstwach rolnych lub prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej wystąpiły szkody w uprawach w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych w szczególności: przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, suszy, powodzi lub podtopienia, deszczu ulewnego, gradu, pioruna, huraganu lub wichury.

Druki wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie oraz ze strony internetowej www.gops.bip.kleszczow.pl w zakładce Programy i Strategie.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie każdorazowo w momencie wystąpienia w/w zdarzeń losowych.

Do wniosku należy dołączyć nakaz płatniczy z bieżącego roku lub zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające posiadanie ziemi, wypis z rejestru gruntów, dokumenty (imienne faktury) potwierdzające wydatki na zakup materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, oprysków, kosztów wynajęcia maszyn rolniczych do wykonania prac w gospodarstwie itp.

 

REJONY PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
 

Stasińska Mariola- starszy pracownik socjalny

Antoniówka, Dębina, Kamień, Łuszczanowice ul. Perłowa, Łuszczanowice Kolonia ul. Srebrna, Rogowiec, Żłobnica,
Budynki z lokalami przeznaczonymi do najmu socjalnego Kleszczów ul. Tulipanowa 12 i 14,
Budynek z lokalami przeznaczonymi do najmu socjalnego Kleszczów ul. Tulipanowa 14a,
Budynek Kleszczów ul. Tulipanowa 8, Budynek Kleszczów ul. Tulipanowa 10

Cieślak-Moskot Aneta- starszy pracownik socjalny

Czyżów, Łękińsko, Wola Grzymalina Kol., Wolica, Stefanowizna, Bloki Łuszczanowice  ul. Sportowa.

Wiśniewska Halina- specjalista pracy socjalnej

Kleszczów, Łuszczanowice ul. Złota, Łuszczanowice ul. Szafirowa, Łuszczanowice ul. Diamentowa, Łuszczanowice ul. Brylantowa, Łuszczanowice ul. Turkusowa, Łuszczanowice ul. Opalowa, Łuszczanowice ul. Bursztynowa, Bloki Łuszczanowice ul. Rubinowa.

 

 

POMOC DLA OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH

ZAKŁAD KARNY LUB ARESZT ŚLEDCZY

 

Łódzki Urząd Wojewódzki informuje, że został rozstrzygnięty konkurs w sprawie realizacji powierzenia zadań ze środków Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości.

W województwie łódzkim dotację celową na realizacje zadań finansowanych z tego Funduszu w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym otrzymały dwie organizacje pozarządowe:

 1. Stowarzyszenie Samopomocowe „Abakus” z siedzibą w Łodzi

 2. Fundacja „DIES ,MEI” z siedzibą w Pabianicach

 

Stowarzyszenie Samopomocowe „Abakus” prowadzi nieodpłatną pomoc w zakresie:

 • poradnictwa prawnego

 • poradnictwa socjalnego

 • konsultacje z psychologiem

 • konsultacje z psychiatrą

Warunkiem skorzystania z pomocy jest przedstawienie świadectwa zwolnienia z Zakładu Karnego do trzech miesięcy wstecz. Z pomocy mogą skorzystać także osoby najbliższe osadzonym.

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Samopomocowe „Abakus” , ul. A. Próchnika5, 90- 408 Łódź

Tel/fax 42 639-78-42, tel. kom. 577-848-953

e-mail: abbakus@poczta.onet.pl , stowarzyszenie.abakus.lodz@gmail.com
 

Fundacja „DIES MEI” w ramach programu Pomocy Postpenitencjarnej oferuje pomoc w zakresie:

 • znalezienia i sfinansowania noclegu, dopłata do mieszkania do 2 000,00 zł (do wyczerpania funduszu)

 • odbudowania rodziny (pomoc prawna, szkolenia)

 • poszukiwania pracy

 • kursów podnoszących kwalifikacje

 • szkolenia z zakresu readaptacji, zastępowania agresji,

 • pomoc psychologiczną i terapeutyczną

 • zapewnienie odzieży wierzchniej oraz obuwia

 • bonów żywnościowych

 • pomoc obcokrajowcom
   

Pomoc może być zapewniona tylko w okresie do 6 miesięcy od opuszczenia Zakładu Karnego i Aresztu Śledczego.
 

Dane kontaktowe:

Fundacja „Dies Mei”, ul. 20 Stycznia 53/19, 95-200 Pabianice

Tel.: 603-124-536, 724-504-551

 

 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos-Kukiałka , w dniu:  30‑07‑2015 09:51:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Szydłowska
email: szydlowska.anna@op.pl tel.:044 731-36-34
, w dniu:  30‑07‑2015 09:51:50
Data ostatniej aktualizacji:
17‑02‑2023 15:14:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie