Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

14‑10‑2020 13:07:43

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa, a także osobom dotkniętym : bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, rodziny wielodzietne, rodziny niepełne poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny uzyskujące dochód nieprzekraczający:

1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie w celu zakwalifikowania się do odbioru żywności.
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że aby skorzystać z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 należy zgłosić się po skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  14‑10‑2020 12:53:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  14‑10‑2020 12:53:45
Data ostatniej aktualizacji:
03‑03‑2021 14:06:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie