Programy i strategie


LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KLESZCZÓW I ZMAGAJĄCYCH SIĘ ZE SKUTKAMI EPIDEMII COVID-19 OSÓB BĘDĄCYCH MIKROPRZEDSIĘBIORCAMI, PRACOWNIKAMI ORAZ INNYMI OSOBAMI ŚWIADCZĄCYMI USŁUGI NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

28‑04‑2020 11:38:20

We wniosku w punkcie 6 prosimy zawrzeć następujące informacje:

1.mikroprzedsiębiorcy: nazwa i siedziba firmy, rodzaj prowadzonej działalności, czy na skutek epidemii COVID-19 doszło do przestoju lub ograniczenia w prowadzeniu działalności- jeśli do ograniczenia w prowadzeniu działalności o ile % nastąpiło obniżenie dochodu w miesiącu kwietniu 2020r. w stosunku do dochodu uzyskiwanego w dowolnie wybranym miesiącu przypadającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.

2. pracownicy: miejsce i rodzaj wykonywanej pracy, informacja, czy na skutek epidemii COVID-19 doszło do przestoju lub ograniczenia w świadczeniu pracy- jeśli do ograniczenia w świadczeniu pracy o ile % nastąpiło obniżenie dochodu w miesiącu kwietniu 2020r. w stosunku do dochodu uzyskiwanego w dowolnie wybranym miesiącu przypadającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.

3. osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych: rodzaj i miejsce świadczonej usługi, informacja, czy na skutek epidemii COVID-19 doszło do przestoju lub ograniczenia w świadczeniu usług- jeśli do ograniczenia w świadczeniu usług o ile % nastąpiło obniżenie dochodu w miesiącu kwietniu 2020r. w stosunku do dochodu uzyskiwanego w dowolnie wybranym miesiącu przypadającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Osoby, które przebywały na zwolnieniu lekarskim, korzystały z dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie są uprawnione do korzystania z w/w Programu.

 

Dokumenty:
Plik pdf Wniosek wraz z oświadczeniem o udzielenie pomocy społecznej dla osób będących mikroprzedsiębiorcami, pracownikami oraz innymi osobami świadczącymi usługi na podstawie umów cywilnoprawnych pdf
27‑05‑2020 12:54:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
91KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna- RODO .pdf
02‑06‑2020 13:39:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Rady Gminy Kleszczów oraz załącznik do uchwały, w sprawie wprowadzenia lokalnego programu pomocy społecznej dla zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczów i zmagających się ze skutkami.COVID-19 osób będących mikroprzedsiębiorcami, pracownikami oraz innymi osobami świadczącymi usługi na podstawie umów cywilnoprawnych pdf
28‑04‑2020 11:44:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
303KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA ROLNIKÓW NA LATA 2020-2023

07‑07‑2017 12:41:38
Dokumenty:
Plik doc WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW.doc
22‑01‑2020 14:58:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała w sprawie wprowadzenia lokalnego programu pomocy społecznej dla rolników zamieszkałych i prowadzących gospodarstwo rolne na terenie Gminy Kleszczów na lata 2020-2023.pdf
15‑07‑2020 08:41:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
201KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ DLA ROLNIKÓW NA LATA 2020-2023.pdf
15‑07‑2020 08:41:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik Klauzula informacyjna
29‑06‑2020 12:50:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
97KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KLESZCZÓW NA LATA 2014- 2020

07‑07‑2017 12:56:08
Dokumenty:
Plik pdf Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Kleszczów na lata 2014-2020.pdf
07‑07‑2017 12:58:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczów na lata 2014-2020.doc
07‑07‑2017 12:58:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
610KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

PROGRAM LOKALNY POMOCY SPOŁECZNEJ DLA ROLNIKÓW, W KTÓRYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WYSTĄPIŁY UPADKI ZWIERZĄT W WYNIKU ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KLESZCZÓW NA LATA 2021- 2025

07‑07‑2017 12:45:11

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2019 2021

03‑07‑2019 11:41:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KLESZCZÓW NA LATA 2016- 2022

13‑07‑2017 11:42:26
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  24‑03‑2006 14:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Kaczmarczyk , w dniu:  24‑03‑2006 14:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑01‑2021 14:39:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie