Przedmiot działalności


Do zadań Ośrodka należą sprawy dotyczace funkcjonowania pomocy społecznej, a w szczególności:

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
2. Praca socjalna
3. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
4. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
5. Rrealizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych
6. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb


Zadania własne o charakterze obowiązkowym:

1. Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej.
2. Udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.
5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu.
7. Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezposredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny, oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem, lub rodzeństwem.
8. Organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
9. Sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
10. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.


Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Rejek
email: bip@kleszczow.pl tel.:044 731-31-10 fax: 044 731-31-30
, w dniu:  23‑05‑2006 10:53:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  23‑05‑2006 10:53:49
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2006 10:53:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie