Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

Przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka  jest uzależnione od kryterium dochodowego. Dochów netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1922 zł. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego.

Zapomoga przysługuje:
1. matce lub ojcu dziecka;
3. opiekunowi prawnemu dziecka;
4. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie wchodzi aktualnie w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W związku z tym, wykonywanie pracy za granicą przez jednego z rodziców nie ma znaczenia dla właściwości organu do wydania decyzji w sprawie.

Osobom zamieszkałym minimum rok na terenie Gminy Kleszczów przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia ich dziecka w wysokości 4 000 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana ze środków gminnych przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Kleszczów minimum rok przed dniem urodzenia dziecka. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLVI/575/2022 Rady Gminy Kleszczów z dnia 31 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.  (Dz.U. Woj. Łódzkiego z dnia 04.05.2022r., poz. 2453).

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXI/299/2017 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Podstawa prawna: Uchwała Nr VI/56/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. (Dz.U. Woj. Łódzkiego z dnia 20.05.2015r., poz. 2156).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
209KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
167KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

UCHWAŁA RADY GMINY KLESZCZÓW Z DNIA 28 MARCA 2017R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZYZNAWANIA OSOBOM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE GMINY KLESZCZÓW JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

23‑08‑2017 15:05:25
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA RADY GMINY KLESZCZÓW Z DNIA 31 MARCA 2015r. W SPRAWIE PRZYZNAWANIA OSOBOM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE GMINY KLESZCZÓW JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

23‑08‑2017 15:07:28
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  27‑08‑2009 09:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Szydłowska
email: szydlowska.anna@op.pl tel.:044 731-36-34
, w dniu:  27‑08‑2009 09:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑01‑2024 15:55:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie