Pomagam Ukrainie- ważne informacje


ZBIÓRKA DARÓW DLA OBYWATELI UKRAINY

Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie prowadzi zbiórkę na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy.

Chcemy pomagać w sposób przemyślany i działania nasze dostosować do zmieniających się potrzeb tych, których tragedia dotknęła.

Jakie produkty przynosić?

 1. środki higieny osobistej (pasty do zębów, szczoteczki, mydła, szampony, ręczniki nowe, itp.),
 2. jedzenie długoterminowe (puszki, kawa, herbata, słodycze, kasze, makarony itp.),
 3. żywność dla małych dzieci (musy, soki),
 4. odzież sezonowa oraz obuwie.
  Zbiórka jest prowadzona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

 

INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KTÓRYCH POBYT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JEST UZNAWANY ZA LEGALNY NA PODSTAWIE ART.2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

ПЕРЕБУВАЮЧИХ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА, ПЕРЕБУВАННЯ ЯКИХ НА ТЕРИТОРІЇ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ВИЗНАЄТЬСЯ ЛЕГАЛЬНИМ НА ОСНОВІ СТАТТІ 2 АКТ 1 ВІД 12.03.2022Р. ПРО ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗБРОЙНИМ КОНФЛІКТОМ НА ТЕРИТОРІЇ ЦІЇ ДЕРЖАВИ.

 

POMOC PRZYSŁUGUJE OBYWATELOM UKRAINY, KTÓRZY PRZYBYLI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BEZPOŚREDNIO Z TERYTORIUM UKRAINY W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI WOJENNYMI PROWADZONYMI NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA, ORAZ OBYWATELI UKRAINY POSIADAJĄCYCH KARTĘ POLAKA, KTÓRZY WRAZ Z NAJBLIŻSŻĄ RODZINĄ Z POWODU TYCH DZIAŁAŃ WOJENNYCH PRZYBYLI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OKRESIE OD DNIA 24 LUTEGO 2022R.

Допомогу можуть отримати громадяни України, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з України у зв’язку з військовими діями, що ведуться на території цієї держави, та громадяни України, які мають картку поляка, які разом із найближчою родиною через ці військові дії потрапили на територію Республіки Польща в період з 24 ЛЮТОГО 2022 р.

 

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O POMOC POWINNY BYĆ WPISANE DO REJESTRU PESEL - WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL SKŁADA SIĘ W URZĘDZIE GMINY W KLESZCZOWIE, UL. GŁÓWNA 47 ORAZ POSIADAĆ DOKUMENT STANOWIĄCY PODSTAWĘ PRZEKROCZENIA GRANICY.

ОСОБИ, ЯКІ ЗВЕРТАЮТЬСЯ ПО ДОПОМОГУ, ПОВИННІ ЗАПИСАТИ ДО РЕЄСТРУ НА  НОМЕР PESEL, ЗАЯВКУ НА ПРИСВОЄННЯ  НОМЕРУ ПЕСЕЛ ПОТРІБНО ПОДАТИ ДО УПРАВЛІННЯ ГМІНИ У КЛЕЩОВІ НА ВУЛ.ГОЛОВНА 47 ТА МАТИ ПРИ СОБІ ДОКУМЕНТ НА ​​ПІДСТАВІ ЯКОГО БУВ ПЕРЕТИН КОРДОНУ.

 

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

 

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie; w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

W celu złożenia wniosku należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie ul. Osiedlowa 2 w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 do 15.30, wtorek 7.30 do 17.00.

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

- imię (imiona) i nazwisko

- datę urodzenia

- obywatelstwo

- płeć

- aktualny adres pobytu w Gminie Kleszczów

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

- dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)

- informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski

- numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Gminy)

 

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

- numer telefonu polskiego operatora

- adres poczty elektronicznej

- numer polskiego konta bankowego

Wzór wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie jest dostępny na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie www.gops.bip.kleszczow.pl  zakładka Pomagam Ukrainie- ważne informacje.

 

Пільга 300 злотих для громадян України

За місцезнаходженням міського центру соціального захисту у м. Клещів громадяни України можуть подавати заяви про виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу на утримання; зокрема, на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особистий догляд та житло.

Особи, які мають право на отримання:

 1. громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім'єю прибув на територію Республіки Польща у зв'язку з цими бойовими діями,
 3. дружина/чоловік громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави
 4. діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.

Основні вимоги:

 1. в'їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,
 2. занесені до реєстру PESEL.

Для того, щоб подати заяву, Вам слід звернутися до міського центру соціального захисту в м. Клещів, вул. Osiedlowa 2 у час роботи Центру: понеділок, середа, четвер, п’ятниця з 7.30 до 15.30, у вівторок з 7.30 до 17.00.

Шаблони заяв можна буде отримати та заповнити на місці (латиницею). Для заповнення заяви вам знадобляться наступні дані, які потрібно подати в заяві (ваші та неповнолітніх дітей):

- ім'я (імена) та прізвище

- дата народження

- громадянство

- стать

- поточна адреса перебування у Вроцлаві.

Ви також повинні мати при собі документи (ваші та дітей):

- документ, що є підставою для перетину кордону - тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)

- інформація про дату в'їзду на територію Польщі

- номер PESEL (ви повинні мати документ підтвердження про надання номера PESEL, видане урядом)

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять виплату (якщо вони є):

- номер телефону польського оператора

- адреса електронної пошти

- номер польського банківського рахунку

Шаблон заяви про виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу на утримання розміщено на веб-сайті міського центру соціального захисту у Клещуві, www.gops.bip.kleszczow.pl, вкладка І допоможіть Україні - важлива інформація.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
696KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Magdalena Domańska
email: gopskle@post.pl tel.:731- 34-99
, w dniu:  17‑03‑2022 12:10:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Magdalena Domańska
email: gopskle@post.pl tel.:731- 34-99
, w dniu:  17‑03‑2022 12:10:28
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2023 08:34:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie