Tablica ogłoszeń


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że rolnicy zamieszkali i prowadzący gospodarstwo rolne na terenie Gminy Kleszczów mogą składać wnioski o pomoc pieniężną za poniesione szkody w uprawach rolnych zgodnie z Uchwałą Nr XV/140/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia lokalnego programu pomocy społecznej dla rolników zmienioną Uchwałą Nr XLVI/576/2022 Rady Gminy Kleszczów z dnia 31 marca 2022 r. oraz Uchwałą Nr LXVII/801/2023 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 listopada 2023 r.

Program określa szczegółowe zasady i tryb udzielania w latach 2020 - 2027 pomocy pieniężnej rolnikom, u których w gospodarstwach rolnych lub prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej wystąpiły szkody w uprawach w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych, np. suszy, powodzi lub podtopienia, deszczu ulewnego, gradu, pioruna, huraganu lub wichury, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania.

Druki wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie oraz ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej www.gops.bip.kleszczow.pl  w zakładce Tablica ogłoszeń.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie każdorazowo w momencie wystąpienia w/w zdarzeń losowych.

Do wniosku należy dołączyć nakaz płatniczy z bieżącego roku lub zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające posiadanie ziemi, aktualny wypis z rejestru gruntów, dokumenty (imienne faktury) potwierdzające wydatki na zakup materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, oprysków, kosztów wynajęcia maszyn rolniczych do wykonania prac w gospodarstwie.

Po złożeniu wniosku Komisja powołana prze Wójta Gminy Kleszczów oszacuje skutki wystąpienia zdarzenia losowego na obszarze wskazanym we wniosku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
125KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
202KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf KLAUZULA INFORMACYJNA
14‑06‑2023 13:51:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Pliki do pobrania
03‑09‑2020 13:58:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
71KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Aktywny samorząd w 2021 roku - harmonogram naborów wniosków

16‑02‑2021 11:30:57
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

03‑09‑2020 14:01:03

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że rolnicy zamieszkali i prowadzący gospodarstwo rolne na terenie Gminy Kleszczów mogą składać wnioski o pomoc za poniesione szkody w uprawach rolnych zgodnie z uchwałą nr XV/140/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia lokalnego programu pomocy społecznej dla rolników.

Program określa szczegółowe zasady i tryb udzielania w latach 2020 - 2023 pomocy pieniężnej rolnikom, u których w gospodarstwach rolnych lub prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej wystąpiły szkody w uprawach w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych w szczególności: przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, suszy, powodzi lub podtopienia, deszczu ulewnego, gradu, pioruna, huraganu lub wichury.

Druki wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie oraz ze strony internetowej (zamieszczone poniżej) lub zakładka Programy i Strategie.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie każdorazowo w momencie wystąpienia w/w zdarzeń losowych.

Do wniosku należy dołączyć nakaz płatniczy z bieżącego roku, wypis z rejestru gruntów lub zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające posiadanie ziemi, dokumenty (imienne faktury) potwierdzające wydatki na zakup materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, oprysków, kosztów wynajęcia maszyn rolniczych do wykonania prac w gospodarstwie itp.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Pliki do pobrania
20‑11‑2020 14:38:30

Konsultacje społeczne „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczów na lata 2021 – 2025”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kleszczów na lata 2021 – 2025”. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze gminy.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz treść strategii zamieszczone są także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczowie https://www.kleszczow.pl/ w zakładce ”Aktualności”.

Prowadzone będą one od dnia 23 listopada do dnia 1 grudnia brw formie zbierania uwag i opinii, poprzez:

  • przesłanie drogą mailową na adres : gopskle@post.pl,

  • umieszczenie w urnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie.

     

Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 35 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos-Kukiałka , w dniu:  30‑07‑2015 09:51:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Szydłowska
email: szydlowska.anna@op.pl tel.:044 731-36-34
, w dniu:  30‑07‑2015 09:51:50
Data ostatniej aktualizacji:
27‑06‑2024 15:12:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie