Programy i strategie


GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE KLESZCZÓW NA LATA 2023- 2028

13‑07‑2017 11:42:26
Dokumenty:
Plik pdf Uchwała Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Kleszczów na lata 2023- 2028
03‑01‑2023 11:11:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
269KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kleszczów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Kleszczów na lata 2023- 2028.
03‑01‑2023 11:11:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
12,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA ROLNIKÓW NA LATA 2020-2023

07‑07‑2017 12:41:38
Dokumenty:
Plik odt WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW.odt
05‑07‑2022 13:47:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia lokalnego programu pomocy społecznej dla rolników zamieszkałych i prowadzących gospodarstwo rolne na terenie Gminy Kleszczów na lata 2020-2023.pdf
13‑05‑2022 12:41:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
168KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała w sprawie wprowadzenia lokalnego programu pomocy społecznej dla rolników zamieszkałych i prowadzących gospodarstwo rolne na terenie Gminy Kleszczów na lata 2020-2023.pdf
15‑07‑2020 08:41:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
201KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ DLA ROLNIKÓW NA LATA 2020-2023.pdf
15‑07‑2020 08:41:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf KLAUZULA INFORMACYJNA_993322.pdf
03‑06‑2022 15:16:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

PROGRAM LOKALNY POMOCY SPOŁECZNEJ DLA ROLNIKÓW, W KTÓRYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WYSTĄPIŁY UPADKI ZWIERZĄT W WYNIKU ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KLESZCZÓW NA LATA 2021- 2025

07‑07‑2017 12:45:11

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2019-2021

03‑07‑2019 11:41:27
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KLESZCZÓW I ZMAGAJĄCYCH SIĘ ZE SKUTKAMI EPIDEMII COVID-19 OSÓB BĘDĄCYCH MIKROPRZEDSIĘBIORCAMI, PRACOWNIKAMI ORAZ INNYMI OSOBAMI ŚWIADCZĄCYMI USŁUGI NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

28‑04‑2020 11:38:20

We wniosku w punkcie 6 prosimy zawrzeć następujące informacje:

1.mikroprzedsiębiorcy: nazwa i siedziba firmy, rodzaj prowadzonej działalności, czy na skutek epidemii COVID-19 doszło do przestoju lub ograniczenia w prowadzeniu działalności- jeśli do ograniczenia w prowadzeniu działalności o ile % nastąpiło obniżenie dochodu w miesiącu kwietniu 2020r. w stosunku do dochodu uzyskiwanego w dowolnie wybranym miesiącu przypadającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.

2. pracownicy: miejsce i rodzaj wykonywanej pracy, informacja, czy na skutek epidemii COVID-19 doszło do przestoju lub ograniczenia w świadczeniu pracy- jeśli do ograniczenia w świadczeniu pracy o ile % nastąpiło obniżenie dochodu w miesiącu kwietniu 2020r. w stosunku do dochodu uzyskiwanego w dowolnie wybranym miesiącu przypadającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.

3. osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych: rodzaj i miejsce świadczonej usługi, informacja, czy na skutek epidemii COVID-19 doszło do przestoju lub ograniczenia w świadczeniu usług- jeśli do ograniczenia w świadczeniu usług o ile % nastąpiło obniżenie dochodu w miesiącu kwietniu 2020r. w stosunku do dochodu uzyskiwanego w dowolnie wybranym miesiącu przypadającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.

Osoby, które przebywały na zwolnieniu lekarskim, korzystały z dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie są uprawnione do korzystania z w/w Programu.

 

Dokumenty:
Plik pdf Wniosek wraz z oświadczeniem o udzielenie pomocy społecznej dla osób będących mikroprzedsiębiorcami, pracownikami oraz innymi osobami świadczącymi usługi na podstawie umów cywilnoprawnych pdf
27‑05‑2020 12:54:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
91KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna- RODO .pdf
02‑06‑2020 13:39:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Rady Gminy Kleszczów oraz załącznik do uchwały, w sprawie wprowadzenia lokalnego programu pomocy społecznej dla zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczów i zmagających się ze skutkami.COVID-19 osób będących mikroprzedsiębiorcami, pracownikami oraz innymi osobami świadczącymi usługi na podstawie umów cywilnoprawnych pdf
28‑04‑2020 11:44:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
303KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
221KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
236KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów archiwalnych: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  24‑03‑2006 14:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Kaczmarczyk , w dniu:  24‑03‑2006 14:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2023 11:15:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie