Refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych


Refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych w gospodarstwie domowym w 2023 roku

Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczy osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. Podatek VAT na gaz od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 r . wynosił 0 %.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023. Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wniosek o refundację VAT należy złożyć w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

  • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,

  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,

  • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego;

 

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r.

W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r.

Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023,

Wnioski będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych wraz z wymaganymi dokumentami:

  • fakturą dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy,

  • dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę,

  • złożenie wniosku o refundację podatku VAT,

  • dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny.

Jak złożyć wniosek o refundację podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych?

  1. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: skrzynka podawcza: /GOPS_KLESZCZOW/Skrytka - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie; wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

  2. tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie, pokój nr 3, tel. 44 731- 36- 34.

Prosimy o wpisanie w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT.

 

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, zostanie poinformowany o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

Refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych będzie wypłacana po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku sytuacją na rynku gazu.

 

Wniosek do pobrania poniżej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
884KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna
18‑01‑2023 12:49:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
147KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  16‑01‑2023 14:06:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  16‑01‑2023 14:06:15
Data ostatniej aktualizacji:
28‑02‑2023 10:03:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie