Dodatek do niektórych źródeł ciepła


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Dodatek na pelet, gaz LPG, drewno kawałkowe, olej opałowy

 

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:
•   3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
•  1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
•    500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
•    2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

DODATKIEM NIE SĄ OBJĘTE : GAZ ZIEMNY DYSTRYBUOWANY SIECIĄ GAZOWĄ (TZW. GAZ SIECIOWY) ORAZ GAZ LPG Z TZW. BUTLI GAZOWEJ

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego:

  • Wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  • Brak progów dochodowych.

  • W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

  • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Wnioski można składać :

  1. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP  /GOPS_KLESZCZOW/Skrytka

  2. papierowo: w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie ul. Osiedlowa 2,  pokój nr 3

Wniosek o przyznanie dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać do dnia 30.11.2022 r. 

Wnioski złożone po dniu 30.11.2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
636KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf KLAUZULA INFORMACYJNA
22‑09‑2022 14:47:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
192KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  22‑09‑2022 14:26:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  22‑09‑2022 14:26:54
Data ostatniej aktualizacji:
27‑10‑2022 13:40:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie