Program "Dobry Start"


 

Zobacz obraz źródłowy

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu "Dobry Start" informuje, że od 01 sierpnia 2020 roku do 30 listopada 2020 roku należy składać w tutejszym Ośrodku wnioski i załączniki na w/w program.

Wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia "dobry strat" mogą być składane także drogą elektroniczną od 01 lipca 2020 roku (tj. za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania droga elektroniczną).

Świadczenie "dobry start" przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) 20 roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
2) 24 roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.


Z kolei nie będzie ono przysługiwało:
1) jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2) na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
3) jeżeli na dziecko przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia dobry start, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie jest niezależne od dochodu. Wnioski złożone w lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 roku będą wypłacone do końca września 2020 roku w kwocie 300 zł. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
9,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka , w dniu:  07‑06‑2018 12:44:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  07‑06‑2018 12:44:27
Data ostatniej aktualizacji:
27‑10‑2020 14:44:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie